Third Party συνδέσεις

Σύνδεση PMS, RMS και CRS!

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Οι τιμές και οι διαθεσιμότητες σας, αποστέλλονται από το σύστημα διαχείρισης του ξενοδοχείου σας (PMS) ή κεντρικό σύστημα κρατήσεων (CRS) απευθείας στα online κανάλια σας μέσω του Channel Manager της HotelAvailabilities. Αυτοματοποιήστε την online διανομή των τιμών και διαθεσιμοτήτων, χωρίς να χρειάζεται να τις διαχειρίζεστε ξεχωριστά για κάθε κανάλι.

Το Channel Manager της HotelAvailabilties είναι πλέον πλήρως συνδεδεμένο με τα PMS / Front Desk / Central Reservation που αναφέρονται παρακάτω. Εάν χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή ένα από αυτά τα συστήματα τότε θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνετε όλα τα συνδεδεμένα κανάλια από το σύστημα διαχείρισης του ξενοδοχείου σας. Εάν παρέχετε PMS και επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τώρα, ή προχωρήστε σε εγγραφή ώστε να σας αποστείλουμε τον XML / API κωδικό σας.


Property Management Systems (PMS)


MANAGINNG

Managinng helps you track and manage room reservations. It is a simple, easy and affordable property management system, best suited for small and medium hospitality units. You run your hotel, we run your software.

HotelCloudManager

Cloud-based hotel software,A hotel PMS to manage your reservations, invoices, housekeeping, auto communications and much more.

WEBHOTEL

Cloud PMS «Webhotel» is an innovative and pioneering hotel management information system (Web PMS - Property Management System), for medium and small size and all types of accommodation.

Fidelio Suite 8

Fidelio Suite 8 is a special version of the software available for large, medium-sized or seasonal hotels. The program’s price to functionality ratio makes it highly attractive given the unique performance levels it guarantees.

Welcome.2017

Welcome.2017 is the most economical, easiest, most modern HOtel Management Systemwith the friendliest 24/7 support. It includes reservations, POS, INvoicing and other usefull modules.

HotelPlan

HotelPlan by Lexicon Software. Creative Intelligence, Beauty and Power

Protel

In a word, for the simplicity. Software delivered via an internet browser saves valuable time. Time spent maintaining a costly IT-infrastructure locally, for example. protel Air is a comprehensive hotel management solution that reliably supports all areas of front office work, irrespective of the scale of operations.

Pylon (EPSILONET)

The unified PYLON platform is a technological innovation. It can work in any device (tablet, pc, POS) and print on all types of printers. With minimum needs in hardware, can in most cases utilize the existing equipment of an enterprise and support local-cloud database.

HOTELIST

Hotelist - Hotel management application. Organize and automate the daily operations of your Hotel in order to make fewer to no mistakes, have more time in your hands and improve your client services.

EasyHotelia

EasyHotelia, an Integrated Property Management System, aiming at making your task management simple, from Reservation Plan to Check-out and beyond. EasyHotelia PMS combines best of breed functionality with seamless, all-in-one integration built with latest technology

Ermis pro

Protel GmbH developed on behalf of HiT S.A. the new version of ERMIS, Ermispro, and transferred the functionality and key features of the internationally recognized protel SPE hotel program, taking into account the specificities of a small and medium-sized unit.

AVRA Travel CRS

AVRA is concentrated in providing a wide range of high quality services to, Tour Operators, Travel Agents, Groups, Enterprises and individual customers, offering all plausible combinations.

Guestfix PMS

Guestfix PMS simplifies and automates many front desk processes, it simplifies tasks and makes them less prone to errors. It is intuitive, even for entry-level computer users. We do not charge per reservation, and there are no commissions.

Sunsoft /Alexandros PMS

It connects you to all of your hotel's "key points" and leaves you free to take on the most important task of any executive or owner who is management!

5stelle* PMS

WORK WELL, LIVE BETTER. Powerful, complete, easy, efficient. 5stelle* is a 100% cloud PMS which frees your time and increases your potential.With 5stelle* you are always at the reception, even when you are not there! The simplest of internet connections is enough to be operational 24/7.

SmartSoft PMS

Multi Company - Multi Property - Multilingual. Automate complex processes. Managing Demand / Reserved Rooms and Reservations Request. Schedule all changes of stay. Manage Reservations with different dates of arrivals / departures of rooms or even persons in the same reservation.

APALEO

The most open property management system for hotel chains. Apaleo is the fastest and easiest to use property management system that connects to all your favorite hotel technology.

MEWS

Everything Mews does reflects our desire to transform how hotels operate and serve their guests. We build elegant, all-in-one hospitality technology systems that enhance human capabilities.

Revenue Management Systems (RMS)


RoomPriceGenie

Automatic Smart Pricing for Your Hotel. Whether you are a complete beginner or have been pricing for years, our smart pricing tool makes it easy to both save you hours and significantly increase your revenue.

Lybra

Lybra can analyze multiple data in real-time optimizing your pricing strategy over 365 days and analyzing the most meaningful KPI’s to measure the success of your business